Zalo

0901.596.255

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ Webdatcang.com

Diện tích căn hộ nhà ở xã hội Moon Bay Residence 384 Lê Thánh Tông

- Căn hộ A1 diện tích 68,86m2 số lượng 2 căn/ tầng tổng 48 căn/ toà

- Căn hộ A2 diện tích 69,13m2 số lượng 1 căn / tầng tổng 24 căn/ toà

- Căn hộ B1 diện tích 69,69m2 số lượng 6 căn/ tầng tổng 144 căn / toà

- Căn hộ C1 diện tích 70m2 số lượng 4 căn/ tầng tổng 96 căn / toà

- Căn hộ C2 diện tích 70m2 số lượng 2 căn/ tầng tổng 48 căn / toà.